Негативизмът – враг номер едно на работното място, в продажбите и деловите срещи

Знаете ли, че екипите са като „дърветата – умират отгоре-надолу и отвътре навън“?!

Често събитията, които се случват на работното място, в бизнес средата или по време на делови преговори водят до спад в настроението и ентусиазма. Такива пораждат негативизъм към работа, бизнес, колеги и партньори.

Негативизмът представлява засилване на проблемите на работното място. Той води до загуба на доверие, съпричастност и контрол с фирмена цел. Много пъти мениджърите се изправят пред редица събития и случки с негативен характер, а в случаите, в които не знаят как да се отнесат, проблемът се задълбава.

Симптомите на негативизъм

Разпознаване симптомите на негативизъм и формите могат да преодолеят спънките на работното място, в деловата обстановка и по време на преговори за покупко-продажба.

Основните грешки

Please Share:

Кои са основните грешки допускани по време на делова среща или на работното място:

Неспособност да се учим от грешките си

Неспособност да се учим от грешките си – в закона на Мърфи се казва: „ако нещо може да се обърка, то непременно ще се обърка“. Така е и с грешките, които невинаги могат да бъдат избегнати, но е недопустимо да бъдат повтаряни многократно. Способността да се учим от грешките и да анализираме сами, без оправдания, без алибита и с доза поука, която да носим в следващия път.

Лош подбор на служители

Лош подбор на служители, партньори, колеги – „веригата може да е толкова силна, колкото е силна най-слабата й брънка“. Негативизмът може да се провокира, както от неподходящи партньори, така и от допускането на всякакви хора около нас.

Некомпетентност

Некомпетентност – тя трябва да бъде сведена до минимум, чрез непрекъснато усъвършенстване, с цел да се преодолеят слабостите и да се игнорира възможността за поява на негативизъм от страна на околните. Ако се съмняваме в собствените възможности, трябва да анализираме силните и слабите си страни, да използваме всяка възможност, да покачваме квалификацията и познанията си в дадена област и да се учим от онези, на които се възхищаваме за постигнатото.

Липса на самочувствие

Липса на самочувствие – на тези хора трябва да се помага постепенно, като се възлагат поносимо тежки задачи, с които те самите да се уверят в компетентността си. Много пъти неправилно разпределената задача към човек с ниско самочувствие може да има негативен ефект, вместо удовлетворение.

Прекалено голямо самочувствие

Прекалено голямо самочувствие – хората с прекалено самочувствие, сякаш имат „тунелно“ зрение. Те могат да виждат добре рая, но изобщо не забелязват, какво се случва около тях. Тук е добре да си припомним, че светлината в края на тунела, съвсем може да не значи единствено изход от тунела, а да е реален отсрещен влак.

Липса на далновидност

Липса на далновидност – това е област, в която най-често се допускат грешки. Ето, защо мениджъра трябва винаги да гледа напред и да предвижда ходовете, дори тези предвещаващи извънредни ситуации. Много пъти може да се стигне до кризисни ситуации, в които е мениджъра ще е по-добре подготвен, ако е предвидил излизане от строя, чрез евентуална поява на проблем.

Мързел

Мързел – няма човек, който да си признае, че е мързелив. Въпреки това такива хора има и мързелът им е като втора природа. Мързелът не бива да се толерира, независимо, в кой аспект попада.

Как да преодолеем грешките

Как да преодолеем допуснатите грешки – за да бъде изградена правилната стратегия и да се избегне негативизмът, вниманието трябва да е насочено и към ясни цели и ясен план за постигането им.

Спазването на тези на пръв поглед прости правила е свързано с укрепване на доверието между партньори, колеги, служители и предотвратяване на появата на негативизъм.

7 дни без негативизъм! Опитайте
Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube